رزومه ساز آنلاین - CV Maker - CV Builder - CV Tools

رزومه ساز آنلاین ابزاری است که کارجویان به علت نا آشنا بودن خود با طراحی رزومه جهت تهیه رزومه و یا یافتن فرمتی مناسب استفاده می کنند اما در حقیقت این ابزار فقط یک فرمت کلی و ساده بوده که غالبا مورد توجه کارفرمایان قرار نمی گیرد و یک نسخه عام و فراگیر را برای همه مشاغل و حرف پیشنهاد می نماید درصورتی که رزومه موفق رزومه ای است که بطور اختصاصی برای هر شغل با توجه به مشخصات شغل تهیه و طراحی شود و یک رزومه عام  موجب می شود که کارفرما در اولین نگاه متوجه این نکته گردد که متقاضی به توضیحات شرح شغل توجه ننموده و فقط یک رزومه کلی ارسال کرده است . لذا با توجه به این مطالب استفاده از رزومه ساز های آنلاین در اینترنت توصیه نمی گردد و بهتر است که خود متقاضی مهارت طراحی رزومه استاندارد را کسب و آنرا طراحی نماید یا از راهنمایی های اشخاص حرفه ای در این زمینه استفاده کرده و یا اینکه بطور کل طراحی آنرا از صفر تا صد به متخصص بسپارد.

در نهایت شرکتها در پوشش رزومه ساز آنلاین نسبت به فروش اپ های خود بصور تی ارزان و انبوه اقدام میکنند و آنها که رایگان می باشند صرفا وسیله ای برای بالا بردن رنک وبسایت و افزایش مراجعه کارجویان به سایت خواهد بود

در کلام آخر : * رزومه ساز آنلاین شاید قالب درست را ارائه کند ولی مفهوم درست را منتقل نمی کند به عبارت دیگر فقط ظاهر درست است اما باطن و اثر بخشی و نتیجه گیری از هزینه و وقت صرف شده خیر *.

س.ا.بستوه - رزومه سنتر

www.resumecenter.ir