رزومه شخصی


RESUME : Resume - CV - COVER LETTER

 

 1-   ارسال رزومه موجود و اطلاعات زير به ایمیل info@resumecenter.ir یا واتساپ  شماره 09307952475

           
1-1- اطلاعات فردي : نام و نام خانوادگي فارسي مطابق با شناسنامه و لاتين مطابق با پاسپورت - تلفن ثابت ، موبايل و فکس (در صورت امکان) - آدرس دقيق پستي - کدپستي - ايميل - کد ملي - شماره پاسپورت - مجرد / متاهل


2-1 - نوع شغل مورد درخواست


3-1 - سوابق کاري : سوابق کاري از جديد به قديم با تاريخ شروع و اتمام به فارسي و يا لاتين ، عنوان شغل ، نام شرکت ، شهر ، کشور


4-1 - سوابق تحصيلي (مشابه فرمت سوابق کاري)


5-1 - سوابق تدريس (مشابه فرمت سوابق کاري)


6-1 - دوره هاي کار آموزي و مدارک حرفه اي مرتبط با شغل درخواستي (مشابه فرمت سوابق کاري)


7-1 - دوره هاي کامپيوتر و توانايي کاربرد نرم افزار ها (مشابه فرمت سوابق کاري)


8-1 - ميزان تسلط به زبان انگليسي و ساير زبان هاي خارجي (مشابه فرمت سوابق کاري)

 

9-1 - سابر اطلاعات مورد نظر شما