مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 weeed

تبلیغات شما Your Advertisements

تصفیه هوای کانادایی داخل خودرو

 

دعوت به همکاری با رزومه سنتر

wef

سید محمد ضیاء آبادی . بیانات و تالیفات

uhgb 

آموزش مکالمه به مدیران شرکتهای ذیل

 

ft

 

etr

 fds

 

تعرفه خدمات 1398


تعرفه خدمات در سال 1398

 

تدوین متن رزومه کاری فارسی اشخاص

1 تا 3 سال سابقه کار:           1 صفحه 60 - 2 صفحه 120 هزار تومان

3 تا 10 سال سابقه کار:         1 صفحه 80 - 2 صفحه 160هزار تومان

10 سال سابقه کار و بیشتر : 1 صفحه 120 - 2 صفحه 240 هزار تومان

تدوین متن کاور لتر:                 1/2 صفحه  50 هزار تومان 

 

تدوین متن رزومه کاری فارسی شرکتی

1 تا 3 سال سابقه کار:           تا 2 صفحه 250 هزار تومان

3 تا 10 سال سابقه کار:         تا 2 صفحه 350 هزار تومان

10 سال سابقه کار و بیشتر:  تا 2 صفحه 450 هزار تومان

تبصره: هر صفحه اضافه: 100 هزار تومان

 

تدوین رزومه تحصیلی فارسی

هر صفحه 100 هزار تومان

 

تدوین متن فارسی قسمت درباره ما وبسایت

1 صفحه 200 هزار تومان متن

 

تدوین و تنظیم متن اینفوگراف فارسی

1 صفحه 200 تومان

 

تدوین رزومه های کاری انگلیسی

2 برابر تعرفه رزومه های مشابه فارسی

 

تبصره مهم: در صورت سفارش هم زمان رزومه فارسی و انگلیسی، تعرفه رزومه فارسی نیم بها محاسبه می گردد

 

خدمات مشاوره

بسته به مورد توافقی

 

 

آموزش مکالمه انگلیسی هر جلسه 1.5 ساعته

قابل مذاکره