Infographic

اینفوگراف

Infographic

اینفوگراف استاندارد و علمی، ابزاری موثر و کارآمد در معرفی شرکت شما به ذینفعان در یک نگاه می باشد

امروزه در بازار پر از رقابت ارائه خدمات و محصولات، ذینفعان وقت کافی برای دانلود و بررسی کاتالوگ های حجیم را ندارند و غالبا باید در زمان کوتاهی شرکت مورد نظر خود را انتخاب نمایند

از سویی دیگر در همایش ها و جلسات بین المللی و ملی برای صرفه جویی در وقت مدعوین اینفوگراف ها به کمک سخنران و مخاطب آمده و به عنوان ابزاری کارآمد اطلاعات مهم شرکت را در قالب اعداد و گراف به مخاطب مخابره می کنند 

ما در رزومه سنتر با تجربه تدوین و تنظیم متن اینفوگراف ها و بررسی تطبیقی شرکت های برند و مهم صنعت شما قادر خواهیم بود تا یک اینفوگراف کارآمد و موثر را در فرمتی Tailor Made عرضه کنیم