دوره رزومه نویسی

برگزاری دوره ها و کارگاه های ملی و بین المللی رزومه نویسی

 

1- یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلای امام خمینی تهران کارگاه رزومه نویسی شماره C - مورخ 25  آبان 1396 برگزار کننده رزومه سنتر - احمد بستوه