داوطلب

Book your jobs free for finding Volunteers

The foreign companies in Iran and well-known Iranian companies could place their banners  free in our official website to find the needed persons as volunteer

Please contact us by below email
info
@resumecenter.ir

 

با توجه به تقاضای کارجویان محترم در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در محل نمایشگاه بین المللی تهران - اردیبهشت 97 " رزومه سنتر" این خدمت جدید را برای کارفرمایان و کارجویان عزیز اضافه نموده است.
شرکت های خارجی موجود در کشور و شرکت های خوشنام و صاحب برند های معتبر میتوانند بنر آگهی خود را رایگان جهت یافتن داوطلب به ایمیل بالا ارسال نمایند.
توضیح : داوطلب کیست : افراد جویای کار به منظور تقویت رزومه کاری خود و امکان یافتن کار دلخواه، مدتی در شرکت های معتبر به صورتی رایگان و بصورت داوطلبانه کار می کنند و بعد از مدتی شانس جذب شدن در همان شرکت و یا اخذ رفرنس در رزومه کاری و یافتن کار دلخواه خود در شرکتی دیگر را پیدا می کنند.